×

મહિસાગર​ વિષે

મહિસાગર જિલ્લો ૧૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૩એ પંચમહાલ અને ખેડા માંથી છુટો પડ્યો હતો. મહીસાગર જિલ્લામાં ૬ તાલુકાઓનો સમાવેશ થાય છે જેમાં ખેડા જિલ્લાના બે અને પંચમહાલ જિલ્લાના ચાર તાલુકાઓ છે. ખેડા જિલ્લામાંથી બાલાસિનોર અને વિરપુર તાલુકા વિભાજીત થઈ નવા મહીસાગર જિલ્લામાં

Read More
નેહા કુમારી (આઇ.એ.એસ)

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો મહિસાગર

૨,૨૬૦.૬૪ચો.કિ.મી.
૯,૯૪,૬૨૪
૬૧.૩૩%
૦૬
૩૫૫

Locate on Map

Balasinor Virpur Khanpur Kadana Santrampur Lunawada

Hide Text